Skip links

Soluții de securitate cibernetică

Îmbinăm expertiza şi experiența cu inteligența artificială pentru a asigura clienţilor noştri mijloacele necesare în atingerea și menţinerea nivelului dorit de securitate.

Safetech Innovations furnizează, din 2011, soluții de securitate cibernetică adaptate nevoilor fiecărei organizații, alături de serviciile aferente de integrare de sisteme, asistentă tehnică și instruire. 
Safetech Innovations are relații de parteneriat cu o serie de companii cu rol determinant în domeniul securității cibernetice, precum CheckPoint, DarkTrace, Microsoft, Splunk, Fidelis, HID, Cynet.

Numărând în prezent peste 60 de angajați, compania are echipe dedicate de cercetare și dezvoltare de produse software de securitate cibernetică, de implementare și suport de soluții de securitate și, respectiv, de tip Computer Emergency Response Team (CERT).

Centrul de operatiuni de securitate al Safetech prestează servicii către clienți din 2015 și oferă acestora o capacitate matură și eficientă de detecție, răspuns și remediere, concepută pentru a trata amenințări cibernetice, cu acoperire 24/7/365. Safetech CERT (STI CERT®) este acreditat de către Trusted Introducer, serviciul de acreditare si certificare infiintat de comunitatea europeana de organizatii de tip Computer Emergency Response Team (www.trusted-introducer.org). Analiștii din STI CERT dețin multiple certificări personale, obținute prin (ISC)², ISACA și EC-Council.

Numeroase organizații românești au ales serviciile Safetech pentru a își îmbunătăți nivelul de securitate cibernetică. Compania are clienți din domeniile financiar-bancar, energie, petrol și gaze, utilități, sănătate, asigurări, producție industrială, tehnologie, retail, distribuție, sector public, consultanță, gaming. Șapte din cele mai mari zece bănci din România ne-au ales ca furnizor de servicii de securitate cibernetică.

Safetech a fost implicată în peste 100 de proiecte pentru securizarea infrastructurilor critice derulate în Statele Unite, Canada, Mexic, Brazilia, Uniunea Europeană, UK, Elveția, Maroc,Singapore, Filipine, India, China și Noua Zeelandă.

Soluții de securitate cibernetică

Securitatea rețelei, a e-mailurilor, a cloud-ului și a API-urilor

Securitatea rețelei presupune protejarea datelor care circulă prin rețeaua organizației. Firewall-urile, sistemele de detectare a intruziunilor și protocoalele de rețea securizate, sunt esențiale în prevenirea accesului neautorizat și asigură detecția și blocarea atacurilor cibernetice în timp real.
Securitatea e-mailurilor este la fel de importantă și implementarea unor măsuri puternice de securitate, cum ar fi filtrele de spam, criptarea e-mailurilor și autentificarea multi-factor, ajută la prevenirea accesului neautorizat la conturile de e-mail și la atenuarea riscurilor asociate cu e-mailurile malițioase.
Organizațiile își migrează tot mai mult datele și aplicațiile în medii cloud. Asigurarea securității cloud-ului implică protejarea datelor stocate în cloud, măsurile de securitate precum criptarea datelor, gestionarea securizată a accesului, asigurarea conformității cu standardele și reglementările de securitate, auditurile de securitate regulate.
Securitatea API-urilor este esențială datorită dependenței crescânde de API-uri pentru conectarea serviciilor și aplicațiilor. Autentificarea, autorizarea și validarea intrărilor, ajută la protejarea API-urilor de atacuri.

Citește mai mult

Detecția și răspunsul la incidente de securitate

Detecția implică monitorizarea continuă a traficului de rețea, a dispozitivelor terminale și a altor active digitale pentru a identifica activități suspecte, încercări neautorizate de acces sau indici ai compromiterii.
Detecția rapidă permite organizațiilor să răspundă proactiv la amenințările potențiale, minimizând impactul incidentelor de securitate.
Răspunsul, pe de altă parte, implică acțiunile coordonate luate pentru a limita și a trata incidentele de securitate odată ce acestea sunt detectate. Un răspuns rapid și bine coordonat ajută la minimizarea daunelor cauzate de atacurile cibernetice și la restabilirea integrității sistemelor și datelor afectate.
Endpoint Detection and Response (EDR), Network Detection and Response (NDR), Extended Detection and Response (XDR) și Mobile Threat Defense (MTD) sunt tehnologii și abordări specializate menite să îmbunătățească capacitățile de detectare și răspuns în domenii specifice ale securității cibernetice.
Detecția și răspunsul permit organizațiilor să identifice, să limiteze și să trateze eficient amenințările și breșele de securitate.


Citește mai mult

Managementul evenimentelor și al incidentelor de securitate

Managementul evenimentelor implică monitorizarea și analiza proactivă a evenimentelor de securitate pentru a identifica amenințări potențiale sau activități anormale. Prin corelarea datelor din surse diverse, sistemele de management al evenimentelor pot prioritiza și escalada incidente de securitate pentru investigații ulterioare. Această abordare proactivă permite organizațiilor să detecteze incidentele în stadiile incipiente, permițând tratarea acestora înainte să escaladeze în breșe semnificative.
Managementul incidentelor, pe de altă parte, se concentrează pe răspunsul sistematic la incidente de securitate confirmate, urmând procese predefinite pentru a limita și remedia incidentul în mod eficient.
Automatizarea joacă un rol esențial în securitatea cibernetică prin simplificarea și accelerarea diverselor procese de securitate. Instrumentele și platformele automate de securitate pot monitoriza în mod continuu infrastructura digitală a organizației, identifica rapid evenimente de securitate și declanșa răspunsuri sau acțiuni de remediere pe baza unor reguli predefinite. Aceasta îmbunătățește eficacitatea operațiunilor de securitate prin reducerea erorilor umane și a timpului de răspuns.

Citește mai mult

Furnizarea de informații despre amenințări și breșe cibernetice

Soluțiile pentru furnizarea de informații despre amenințări cuprind colectarea, analiza și diseminarea informațiilor despre amenințările potențiale și reale la adresa mediului digital al unei organizații. Aceste informații pot include detalii despre malware emergent, vectori de atac, actori ai amenințărilor și tacticile, tehnicile și procedurile (TTP) acestora. Informațiile despre amenințări ajută la prioritizarea eforturilor de securitate, concentrând resursele asupra celor mai iminente și de impact amenințări și îmbunătățind reziliența generală a posturii de securitate cibernetică a organizației.
Informațiile despre breșe se concentrează pe detectarea, analiza și înțelegerea breșelor de securitate atunci când acestea se produc. Acest lucru implică identificarea indicatorilor de compromitere (IoC), evaluarea amploarei daunelor și înțelegerea modului în care s-a produs breșa. Informațiile despre breșe oferă perspective critice asupra slăbiciunilor exploatate de atacatori, permițând organizațiilor să implementeze acțiuni imediate de remediere pentru a diminua și trata breșa. Mai mult, lecțiile învățate din informațiile despre breșe informează strategiile de securitate viitoare, ajutând la prevenirea incidentelor similare.

Citește mai mult

Asigurarea privilegiilor și a identității

Asigurarea privilegiilor și a identității sunt componente esențiale ale securității cibernetice, având un rol vital în protejarea informațiilor sensibile ale unei organizații și asigurarea integrității operaționale.
Asigurarea identității se concentrează pe verificarea faptului că utilizatorii sunt cine pretind a fi, asigurând că doar persoanele autorizate pot accesa sistemele și datele. Acest lucru este realizat prin autentificare multi-factor (MFA), biometrie și alte tehnici avansate de verificare a identității. Asigurarea puternică a identității previne accesul neautorizat, făcând mult mai dificil pentru atacatori să se dea drept utilizatori legitimi. De asemenea, îmbunătățește responsabilitatea, deoarece acțiunile din sistem pot fi atribuite fiabil persoanelor autentificate.
Asigurarea privilegiilor implică gestionarea și monitorizarea nivelurilor de acces ale utilizatorilor dintr-o organizație, asigurându-se că persoanele au drepturi de acces minime necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile. Prin implementarea unei gestionări stricte a privilegiilor, organizațiile pot reduce riscul accesului neautorizat, limita răspândirea malware-ului și preveni breșele de date.

Citește mai mult

Managementul și securitatea activelor

Managementul activelor implică procesul sistematic de identificare, clasificare și menținere a unui inventar al tuturor activelor fizice și digitale dintr-o organizație. Această vizibilitate cuprinzătoare permite organizațiilor să înțeleagă ce active dețin, starea lor actuală și valoarea lor pentru organizație. Astfel organizațiile pot optimiza alocarea resurselor, preveni accesul neautorizat și asigura conformitatea cu cerințele de reglementare.
Securitatea activelor se concentrează pe protejarea acestor active de amenințări și vulnerabilități. Aceasta implică implementarea măsurilor de securitate precum criptarea, controalele de acces și actualizările regulate pentru a proteja atât activele fizice, cât și cele digitale de accesul neautorizat, furt și deteriorare. Securitatea eficientă a activelor asigură că informațiile sensibile rămân confidențiale, integritatea este menținută și disponibilitatea este păstrată, chiar și în fața potențialelor atacuri cibernetice.
Managementul activelor și securitatea activelor sunt elemente fundamentale ale unei strategii robuste de securitate cibernetică, asigurând că toate activele organizaționale sunt contabilizate, urmărite și protejate în mod adecvat.

Citește mai mult

Gestionarea suprafeței de atac și managementul vulnerabilităților

Attack Surface Management (ASM) implică monitorizarea și gestionarea continuă a tuturor punctelor de intrare potențiale pe care un atacator le-ar putea exploata în mediul digital al unei organizații. Acestea includ nu doar elementele evidente, cum ar fi serverele și rețelele, dar și componente mai greu de detectat, cum ar fi serviciile terțe, API-urile și chiar dispozitivele angajaților.
Vulnerability Management (VM) se concentrează pe identificarea, clasificarea, prioritizarea și remedierea punctelor slabe de securitate din sistemele unei organizații. VM este un proces continuu care implică scanarea, evaluarea și aplicarea regulată a patch-urilor și corecțiilor necesare pentru a asigura că sistemele rămân sigure împotriva amenințărilor cunoscute. Un VM eficient necesită o evaluare amănunțită a riscurilor pentru a prioritiza vulnerabilitățile critice și acțiunile de remediere necesare.
Aplicarea ASM și VM reprezintă o abordare proactivă ce reduce riscul atacurilor reușite, minimizează daunele potențiale și asigură reziliența generală a infrastructurii IT a organizației.

Citește mai mult

Securitatea cibernetică a mediilor OT și ICS

Securitatea cibernetică a Tehnologiei Operaționale (OT) și a Sistemelor de Control Industrial (ICS) este de o importanță capitală datorită naturii critice a infrastructurilor pe care le gestionează, esențiale pentru funcționarea serviciilor de bază precum electricitatea, aprovizionarea cu apă, transportul și producția industrială. Un atac cibernetic asupra acestor sisteme poate avea consecințe catastrofale, ducând la întreruperi larg răspândite ale serviciilor, daune fizice și chiar amenințări la adresa siguranței publice. Asigurarea unor măsuri robuste de securitate cibernetică pentru OT/ICS este vitală pentru a proteja aceste infrastructuri critice.
În plus, securitatea cibernetică a OT/ICS este crucială deoarece aceste sisteme operează adesea cu tehnologii vechi care nu au fost proiectate inițial pentru a face față amenințărilor cibernetice moderne. Este esențial să se adopte o abordare cuprinzătoare a securității cibernetice OT/ICS, care să includă evaluări regulate, proceduri de securitate personalizate și monitorizare continuă.

Citește mai mult

Soluții pentru conștientizarea securității cibernetice

Conștientizarea securității cibernetice este crucială în epoca digitală actuală, datorită frecvenței și sofisticării crescânde a amenințărilor cibernetice. Pe măsură ce companiile, guvernele și persoanele se bazează din ce în ce mai mult pe platformele digitale pentru comunicare, tranzacții și stocarea datelor, riscul de atacuri cibernetice crește corespunzător.
Instruirea ajută la identificarea amenințărilor potențiale, la înțelegerea tacticilor utilizate de infractorii cibernetici și la implementarea măsurilor preventive.
Pentru organizații, un personal bine informat reprezintă o linie vitală de apărare împotriva atacurilor cibernetice. Angajații pregătiți în domeniul securității cibernetice pot recunoaște încercările de phishing, pot folosi parole puternice și pot urma cele mai bune practici, reducând semnificativ probabilitatea atacurilor informatice care ar putea duce la pierderea datelor, daune financiare și prejudicii de reputație.Citește mai mult

Ghiduri și publicații Safetech