Skip links

Managementul evenimentelor și al incidentelor de securitate

Managementul evenimentelor implică monitorizarea și analiza proactivă a evenimentelor de securitate pentru a identifica amenințări potențiale sau activități anormale. Prin corelarea datelor din surse diverse, sistemele de management al evenimentelor pot prioritiza și escalada incidente de securitate pentru investigații ulterioare. Această abordare proactivă permite organizațiilor să detecteze incidentele în stadiile incipiente, permițând tratarea acestora înainte să escaladeze în breșe semnificative.
Managementul incidentelor, pe de altă parte, se concentrează pe răspunsul sistematic la incidente de securitate confirmate, urmând procese predefinite pentru a limita și remedia incidentul în mod eficient.
Automatizarea joacă un rol esențial în securitatea cibernetică prin simplificarea și accelerarea diverselor procese de securitate. Instrumentele și platformele automate de securitate pot monitoriza în mod continuu infrastructura digitală a organizației, identifica rapid evenimente de securitate și declanșa răspunsuri sau acțiuni de remediere pe baza unor reguli predefinite. Aceasta îmbunătățește eficacitatea operațiunilor de securitate prin reducerea erorilor umane și a timpului de răspuns.

Managementul evenimentelor și al incidentelor de securitate

Microsoft Sentinel

Soluție scalabilă de tip Software as a Service, care oferă capabilități de Security Information and Event Management și Security Orchestration, Automation and Response, Sentinel asigură o vedere de ansamblu asupra organizației, eliminând stresul provocat de atacurile din ce în ce mai sofisticate, de creșterea volumului de alerte și de termenele lungi de soluționare.

Citește mai mult

Splunk Enterprise Security

Soluție Security Information and Event Management modernă, centrată pe date, parte din Splunk Security Operations Suite. Splunk Enterprise Security este construită pe o platformă de date deschisă și scalabilă, proiectată pentru a capta și analiza toate datele organizației, reușind astfel să ofere detecție precisă, investigații rapide și timp scurt de remediere.

Citește mai mult

CyberQuest

Platforma SIEM a companiei românești Nextgen Software, construită pe trei elemente de bază: automatizare, inteligență operațională și Machine Learning. Soluția oferă o vedere unificată a evenimentelor de securitate, corelarea datelor, colectare de date cu ajutorul a multiple tehnologii și analize eficiente și, astfel, asigură flexibilitate, scalabilitate și facilitarea procesului de decizie.

Citește mai mult

Graylog Security

Soluție de tip Software as a Service ce poate funcționa on-premises sau ca serviciu din cloud, scalabilă, construită pe platforma Graylog, care combină capabilități de SIEM, threat intelligence, investigare a incidentelor și detectare a anomaliilor pentru a ajuta echipele de securitate cibernetică să simplifice identificarea, cercetarea și răspunsul la amenințări.

Citește mai mult