Skip links

PAM (Privileged Access Management)

Soluțiile de management al accesului privilegiat (PAM) securizează și gestionează conturile privilegiate și accesul acestora în infrastructura IT a organizației. O soluție PAM ajută la descoperirea, gestionarea și securizarea conturilor privilegiate, impune mecanisme puternice de autentificare pentru acestea, oferă acces just-in-time la conturile privilegiate, asigură monitorizarea și înregistrarea sesiunilor, automatizează gestionarea parolelor de acces privilegiat, oferă fluxuri de lucru și procese de aprobare pentru solicitarea, acordarea și revocarea accesului privilegiat, asigură izolarea sesiunilor privilegiate și generează jurnale de audit, rapoarte și documentație de conformitate.

Soluții PAM

One Identity Safeguard

Suita One Identity Safeguard este o soluție PAM care permite securizarea conturilor privilegiate și activarea capabilităților unui model de securitate de tip „Zero Trust”. Soluția ajută la colectarea, stocarea, gestionarea, autentificarea și analiza comportamentului utilizatorilor cu acces privilegiat.

Citește mai mult

CyberArk Privileged Access Manager

CyberArk Privileged Access Manager este o soluție completă care permite organizațiilor să securizeze, să gestioneze, să controleze și să monitorizeze toate activitățile asociate identităților privilegiate. Soluția asigură reducerea riscurilor și maximizarea productivității.

Citește mai mult