Skip links

SIMSI

Sistem integrat de management al securității informației în cadrul unei organizații

PERIOADĂ:

16.06.2017 – 28.02.2019

COD SMIS:

115946

CONTRACT NR.:

21 / 16.06.2017

Realizat cu

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de Organism intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (OIOPC)

În numele și pentru

Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management (MA) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).

Valoare

2,574,967.79 lei, din care 1,762,658.31 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă

Acest proiect este fondat de Programul Operațional pentru Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.2.1. „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Scopul

Scopul principal al acestui proiect este de a dezvolta un produs comercial software inovator, capabil să eficientizeze activitățile din cadrul unei structuri de tip Security Operations Center (văzut ca o unitate centralizată care gestionează aspectele de securitate la nivel organizațional și tehnic).

De-a lungul procesului de dezvoltare a proiectului, ne-am dovedit capacitățile competitive, având ca obiectiv rezultatul final: un sistem comprehensiv care ajută utilizatorii viitori să desfășoare activități comerciale în cadrul unui centru de operațiuni de securitate.

Rezultatul obținut

Soluția contribuie la creșterea securității informațiilor atât pentru echipa noastră internă de intervenție în caz de urgență, STI CERT, cât și pentru echipe similare care activează în instituții publice sau companii private.

Soluția se aplică diferitelor companii, de la industrii bancare, energie, sănătate / medicină, tehnologia informației și comunicațiilor, la echipamente medicale, petrol și gaze, cercetare, educație, autovehicule și, în special, la sectorul serviciilor de securitate cibernetică.

* Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României | www.fonduri-ue.ro