Skip links

Majorare capital 2021

În această secțiune, investitorii pot găsi toate informațiile legate de operațiunea din 2021 de majorare a capitalului social a Safetech Innovations S.A., aprobată prin Hotărârea AGEA din 19.07.2021. Conform Hotărârii AGEA, Compania va majora capitalul social cu suma de 200.000 RON, prin emisiunea unui număr de 1.000.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei/actiune. Operațiunea de majorare a capitalului va fi organizată în două etape, între 12.11.2021 și 02.02.2022.
Prima etapă o reprezintă subcrierea pe baza drepturilor de preferință iar în a doua se va desfășura plasamentul privat. Calendarul detaliat al operațiunii este prezentat mai jos:

Data Eveniment
Tranzacționarea drepturilor de preferință SAFER01 12.11.2021 – 25.11.2021
Etapa 1: subscrieri în baza drepturilor de preferință 06.12.2021 – 05.01.2022
Etapa 2: plasament privat pentru acțiunile rămase nesubscrise în urma Etapei 1 19.01.2022 – 02.02.2022*, cu opțiune de închidere anticipată

În prima etapă, investitorii vor putea cumpăra acțiuni nou emise pe baza numărului de drepturi de preferință. Prețul per acțiune în Etapa 1 de majorare a capitalului social a fost stabilit la 10,4171 lei/share. The price per share includes the share nominal value (0.2 lei) and the issue premium (10,2171 lei). To subscribe a new share, 15,625 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. Anterior perioadei de subscriere, drepturile de preferință vor fi tranzacționate pe piața SMT a BVB pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, conform calendarului de mai sus. Perioada de exercitare a dreptului de preferința va fi de 31 de zile de la data stabilita în prospectul aprobat de către ASF.

Acțiunile nou emise, rămase nesubscrise în etapa exercitării drepturilor de preferință, vor fi oferite unui număr de maximum 149 de investitori („Etapa 2”) la un preț de 10,9380 lei / acțiune. Prețul per acțiune include valoarea nominală (0,2 lei) și prima de emisiune (10,7380 lei). Prețul a fost calculat ca fiind 105% din prețul stabilit pentru Etapa 1 a majorării de capital social, astfel cum acesta este descris mai sus. Dacă sunteți interesați să participați la plasamentul privat pentru noile acțiuni Safetech Innovation vă rugăm să contactați intermediarul nostru, SSIF Goldring, sau să ne trimiteți un email la [email protected]

Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 31 zile, începând din a cincea zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv între 06.12.2021 și 05.01.2022.
Subscrierea în cadrul Ofertei se va realiza în intervalul 9:30 -17.30 ale fiecărei zile lucrătoare, cu excepţia ultimei zile lucrătoare când programul de subscriere este 9.00-13.00.

DISCLAIMER
Documentele pe care încercaţi să le accesaţi vă sunt puse la dispoziţie pe această pagină de internet de către Safetech Innovations S.A., cu bună credinţă şi exclusiv în scop informativ. Aceste documente nu se adresează, sau, după caz, nu sunt accesibile, persoanelor din Statele Unite ale Americii sau persoanelor care au reședința sau care se află în Australia, Canada, Japonia sau orice altă jurisdicţie în care punerea la dispoziție a documentelor pe care încercaţi să le accesaţi ar încălca legile și reglementările aplicabile.

Documentele nu reprezintă şi nu fac parte din nicio ofertă sau solicitare de a cumpăra sau a subscrie valori mobiliare care s-ar derula în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt ilegale („Jurisdicţiile Excluse”). Valorile mobiliare în legătură cu care urmează să se desfășoare o ofertă nu au fost şi nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din SUA, 1933, cu modificările ulterioare, sau în baza altor legi aplicabile privind valorile mobiliare din orice stat, provincie, teritoriu, district sau jurisdicţie din Jurisdicțiile Excluse.

Contact Investitori

Pentru orice întrebări legate de activitatea Safetech Innovations, planurile noastre pe piața de capital, precum și relația cu investitorii, vă rugăm să contactați echipa de relații cu investitorii la:

IR Officer: Zuzanna Kurek

+40 754 908 742

Vă vom contacta cât mai curând posibil. Pentru informații actualizate despre prețul acțiunilor #SAFE, puteți vizita profilul nostru pe site-ul Bursei de Valori București.