Skip links

Testare de securitate

Servicii de testare și audit, având ca scop identificarea riscurilor, evaluarea eficacității măsurilor de securitate a organizației și a conformității cu legislația și cu anumite standarde

Servicii de evaluare, testare și audit de securitate

Testare de securitate cibernetică

Serviciile evaluează eficacitatea măsurilor de securitate cibernetică ale organizației și identifică vulnerabilități care ar putea fi exploatate. De asemenea, testarea este necesară pentru conformitatea cu normative și standarde precum PCI DSS, ISO 27002, NIS, norme ale BNR, ASF. Serviciile cuprind evaluarea vulnerabilităților, teste de penetrare pentru rețele de date, medii cloud, aplicații mobile, evaluarea securităţii codului software, inginerie socială.

Citește mai mult

Servicii de tip Red Team

Serviciile evaluează cât de bine ar reacționa organizația în fiecare etapă a unui atac cibernetic, de la recunoaștere la exploatare. Veți obține o perspectivă extinsă asupra stării suprafeței de atac și a eficienței tehnicilor, proceselor și personalului de securitate. Exercițiul Red Teaming testează reziliența suprafeței de atac, eficacitatea tehnicilor de detecție a amenințărilor, eficiența proceselor de răspuns și conștientizarea personalului organizației.

Citește mai mult

Audit de securitate

Serviciile asigură identificarea riscurilor, evaluarea eficacității măsurilor de securitate și a conformității cu legislația și cu anumite standarde. Auditul ajută la identificarea domeniilor în care există cheltuieli excesive pentru măsurile de securitate sau soluțiile utilizate sunt ineficiente. Serviciile oferă o imagine cuprinzătoare asupra posturii de securitate, permițând implementarea în cadrul organizației a unei strategii robuste de securitate cibernetică.

Citește mai mult