Skip links

Audit de securitate cibernetică

Identificarea riscurilor, evaluarea eficacității măsurilor de securitate ale organizației, asigurarea conformității cu legislația și cu anumite standarde

Serviciile de audit efectuate de Safetech Innovations contribuie la:
  • Identificarea riscurilor: auditul  identifică potențiale vulnerabilități din infrastructura IT, permițând luarea de măsuri proactive pentru a le atenua și a preveni pierderi de date. 
  • Îmbunătățirea posturii de securitate: serviciile de audit oferă o imagine cuprinzătoare asupra posturii de securitate a organizației, permițând dezvoltarea și implementarea unei strategii robuste de securitate cibernetică.
  • Asigurarea conformității cu legislația și/sau cu o serie de standarde. 
  • Reducerea costurilor: auditul  ajută la identificarea domeniilor în care există cheltuieli excesive pentru măsurile de securitate sau soluțiile utilizate sunt ineficiente.
  • Creșterea încrederii clienților: auditul va demonstra clienților și partenerilor că organizația ia în serios securitatea și se angajează să protejeze datele sensibile, ceea ce va ajuta la consolidarea relațiilor de afaceri.

Metodologia folosită pentru auditul de securitate

Metodologia de audit a Safetech Innovations se fundamentează pe standardul internațional ISO-27001 – Sistem de management al securității informației, pe cele mai bune practici în domeniul securității informației şi pe standardul NIST Cyber Security Framework. Standardul ISO-27001 pune la dispoziție o structură metodica de audit, elementele cheie pentru dezvoltarea unui cadru de securitate organizațional, cât şi practici efective de management al securității.

Standardul propune metoda PDCA pentru controlul şi îmbunătățirea continua a proceselor. PDCA este o metodă iterativă de management în 4 pași, astfel:

Plan:

Stabilirea obiectivelor și proceselor necesare pentru a furniza rezultate în conformitate cu țintele așteptate.

Do:

Implementarea proceselor şi instruirea personalului

Check:

Auditarea proceselor şi evaluarea riscurilor

Act:

Implementarea recomandărilor şi masurilor compensatorii pentru ameliorarea riscurilor.

Metodologia de audit se fundamentează, de asemenea, pe standardul ISO 19011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management. Acest standard oferă îndrumări privind auditarea sistemelor de management, inclusiv a principiilor de audit, cât şi gestionarea unui program de audit și derularea activităților de audit.

Fazele de lucru pentru desfășurarea procesului de evaluare vor consta în:

Inițierea proiectului de audit

Planificarea activităților de audit

Executarea activităților de audit

Elaborarea raportului de audit

Livrarea raportului de audit

Finalizarea proiectului de audit

Echipa de audit

Membrii echipei Safetech Innovations dețin capabilitățile tehnice și certificările profesionale necesare prestării serviciilor de audit de securitate, au cunoștințe aprofundate în legătura cu legislația română aplicabilă auditului. Suplimentar față de cerințele minime legale privind furnizorii acreditați de servicii de audit de securitate, membrii echipei de audit au experiența în proiecte similare, precum și experiență în domeniul administrării sau implementării rețelelor și sistemelor informatice, securității rețelelor și sistemelor informatice. Safetech Innovations asigură managementul proiectului printr-un expert auditor senior care va avea și rol de coordonator de proiect și care deține experiență şi competente în acest sens. Coordonatorul de echipa va monitoriza derularea activităților şi se va asigura de realizarea proiectului conform planificării stabilite de Safetech Innovations şi Beneficiar.

Ce recomandă serviciile Safetech?

Numărând în prezent peste 60 de angajați, compania are echipe dedicate de cercetare și dezvoltare de produse software de securitate cibernetică, de implementare și suport de soluții de securitate și, respectiv, de tip Computer Emergency Response Team (CERT).


Ne-am specializat în identificarea vulnerabilităților, în reducerea riscurilor și în crearea programelor de securitate care să asigure pe termen lung condițiile de care compania are nevoie pentru a se dezvolta.

Specialiștii Safetech au expertiză avansată în:

Analiza amenințărilor și a vulnerabilităților existente/potențiale,

Evaluarea riscurilor și a impactului de business,

Consultanță în vederea asigurării confidențialității, integrității și disponibilității informațiilor,

Implementarea soluțiilor necesare în vederea realizării unui nivel optim de securitate, care să mențină un business sănătos pe termen lung,

Monitorizarea continuă a evenimentelor și răspunsul la incidentele de securitate cibernetică.

Contactează-ne