Skip links

Breach and Attack Simulation
As a Service

Servicii Breach and Attack Simulation pentru optimizarea continuă a posturii de securitate

Serviciile Breach and Attack Simulation asigură evaluarea și optimizarea posturii de securitate a organizațiilor în mod continuu, prin simularea automată a mii de amenințări și tehnici de atac reale, pe întregul cyber kill chain. Simulările sunt derulate în siguranță, fără perturbarea afacerii, având ca scop atât identificarea vulnerabilităților, cât și evaluarea gravității exploatării acestora și posibilele consecințe critice.

Safetech Breach and Attack Simulation As a Service folosește o bibliotecă extinsă de amenințări care acoperă o gamă largă de atacuri de infiltrare în rețea. Actualizată constant, acesta este gestionată de profesioniști experimentați în Red Teaming. Organizațiile pot personaliza parametrii de testare prin selectarea unor categorii specifice de atacuri (exfiltrare de date, tehnici lateral movement, cod malițios etc.) și beneficiază de informații pragmatice pentru mitigarea vulnerabilităților.

Testare automată sau testare manuală?

Serviciile Safetech Breach and Attack Simulation se bazează pe platforma Picus Security și sunt disponibile printr-un program de tipul Managed Security Service Provider (MSSP). Testarea automată oferă următoarele beneficii:

  • Detectare mai rapidă a vulnerabilităților: Vulnerabilitățile de securitate dintr-un sistem/rețea sunt identificate și raportate într-un timp mult mai scurt, reducând riscul exploatării acestora de către atacatori. Rapoartele și alertele sunt generate imediat ce sunt identificate vulnerabilități, permițând acțiuni rapide de remediere.
  • Acoperire extinsă, protecție împotriva unui spectru larg de amenințări: Automatizarea permite efectuarea testelor pe o scară mai mare și într-un spectru mai larg, acoperind mai multe sisteme, aplicații și medii IT. Platforma Picus Security este configurată pentru a detecta o gamă diversificată de vulnerabilități/amenințări, actualizată continuu, completând astfel testarea manuală, limitată uneori de resursele și de experiența umană disponibile. În plus, automatizarea simplifică procesul de testare, eliminând necesitatea personalului specializat în hacking etic.
  • Disponibilitate, scalabilitate și eficiență: Fiind bazate pe o platformă cloud, serviciile Safetech Breach and Attack Simulation sunt ușor accesibile și pot fi accesate de oriunde există o conexiune la internet. Drept urmare, testarea automată este scalabilă și poate gestiona cu ușurință volume mari de date și rețele extinse. Astfel, organizațiile cu infrastructuri IT complexe sau cele care se dezvoltă rapid își pot menține un nivel optim de securitate, fără a compromite eficiența operațională.
  • Uniformitate și replicabilitate: Testarea automată asigură un nivel ridicat de uniformitate în procesul de evaluare a securității. Scenariile de testare pot fi reproduse în mod repetat și fără variații, asigurând astfel că toate aspectele critice sunt evaluate în mod sistematic și complet.

Disponibilitate

Safetech Innovations, în rolul de consultant și integrator, asigură modul optim de utilizare a platformei Picus Security în exerciții de Breach and Attack Simulation, adaptându-se la cerințele, infrastructura și aplicațiile IT ale fiecărui client. Serviciile Safetech includ configurarea Picus Security, interpretarea rapoartelor generate de platformă și consultanță asupra miloacelor de mitigare a vulnerabilităților. Aceste servicii sunt disponibile atât în regim one-time, cât și în mod recurent, astfel:

  • Prin opțiunea one-time, organizațiile beneficiază de o evaluare completă a securității cibernetice în cadrul unui singur proiect.
  • Opțiunea recurentă constă într-o subscripție lunară, care asigură accesul la suport proactiv din partea specialiștilor în cybersecurity ai Safetech, în scopul valorificării optime a capabilităților de Breach and Attack Simulation ale platformei Picus Security.

De ce Breach and Attack Simulation As a Service prin Safetech


Serviciile Breach and Attack Simulation furnizate de Safetech Innovations se particularizează prin următoarele caracteristici:

Consultanță și suport extins, înainte și după implementare

Safetech oferă suport complet în toate aspectele legate de Breach and Attack Simulation. Clienții au acces la consultanță din partea unei echipe tehnice de experți în Pen Testing, detectare de atacuri, analize forensice și operațiuni de tip Red Team. După configurarea inițială și implementarea soluțiilor Picus Security, specialiștii Safetech analizează rapoartele generate prin utilizarea platformei, identificând punctele slabe. Ulterior, în colaborare cu clientul, Safetech propune și implementează măsuri de mitigare.

Abordare personalizată

Consultanții Safetech analizează în profunzime mediul IT al fiecărui client, identificând soluțiile și configurările Picus Security cele mai adecvate. Prin această abordare centrată pe specificul fiecărei afaceri, toți clienții beneficiază de utilizarea optimă a capacităților de Breach and Attack Simulation ale Picus Security.

Acces la expertiza Safetech CERT

Safetech CERT este primul Computer Emergency Response Team privat din România. CERT tratează un volum lunar de peste 100 de miliarde de evenimente capturate de către soluțiile de securitate monitorizate, și investighează o medie de 12.000 de alerte de securitate/lună. Complementar serviciilor de consultanță, CERT furnizează opțional servicii de monitorizare și răspuns la incidente, intervenții rapide și mitigare în cazul unui atac cibernetic pentru restabilirea sistemelor, testarea controalelor de securitate etc. Echipele interne Safetech de consultanță, testare, monitorizare și răspuns cooperează pentru a vă pune la dispoziție servicii de Breach and Attack Simulation optimizate pentru contextul și cerințele dumneavoastră.

Contactează-ne