Skip links

Guvernanță, managementul riscului şi conformitate (GRC) în securitate

Servicii profesionale de consultanță în managementul securității

GRC

Serviciile de consultanță în managementul securității livrate de Safetech Innovations au un impact direct asupra securizării datelor confidențiale, diminuării riscurilor și asigurării conformității cu reglementările actuale. Aceste servicii ajută organizațiile să dezvolte, implementeze și gestioneze mai eficient sistemele și strategiile de securitate.

Serviciile noastre de consultanță în managementul securității sunt adaptate situației și nevoilor specifice ale fiecărei organizaţii. Colaborarea poate avea loc pe o bază continuă, ca o suită de proiecte, sau ca un serviciu punctual, având ca scop îndeplinirea anumitor obiective de afaceri.

Chief Information Security Officer (CISO) este un cadru de conducere responsabil de gestionarea programului de securitate a informațiilor unei organizații, având rolul de a se asigura că resursele informaționale ale organizației sunt protejate de amenințări interne și externe și că organizația respectă reglementările și standardele relevante în acest sens. Pentru organizațiile care nu au bugetul necesar pentru a angaja un CISO, au nevoie de un CISO interimar sau intenționează să își adauge o anume expertiză suplimentară alături de acest post cheie, Safetech asigură servicii de consultanță în managementul securității. În cadrul acestui serviciu eficient și accesibil financiar, un specialist Safetech va lucra cu beneficiarul, efectuând activitățile esențiale de management de securitate cibernetică așteptate din partea unui director angajat în acest sens.

Serviciul Safetech poate conține evaluarea riscurilor potențiale, dezvoltarea de politici, proceduri și controale pentru asigurarea conformității cu un set de standarde, construirea și gestionarea echipelor interne de securitate, efectuarea evaluărilor de risc privind securitatea operațională, obținerea de informații despre amenințări și consilierea și suportul în caz de criză. În cadrul serviciului, reprezentantul Safetech va analiza postura de securitate a organizației, va identifica punctele slabe și va propune un plan de optimizare a nivelului de securitate pe termen lung. Serviciile noastre de consultanță în managementul securității vă pun la dispoziție experiență tehnică, de organizare și de coordonare.

Beneficiile serviciului Safetech de consultanță în managementul securității

Serviciile de consultanță în managementul securității livrate de Safetech Innovations vă oferă următoarele câștiguri:

 1. Eficiența costurilor
 2. Expertiză tehnică
 3. Flexibilitate – Serviciul poate fi dimensionat și personalizat în raport cu obiectivele curente, permițând organizațiilor să crească sau scadă volumul de lucrări după cum este necesar.
 4. Obiectivitate – Consultantul Safetech nu este constrâns de politica internă a organizației clientului și va oferi recomandări și îndrumări obiective în problemele de securitate.
 5. Managementul riscurilor
 6. Instruire – Specialiștii Safetech au experiența și expertiza necesare pentru a își îndeplini toate activitățile de management al securității în mod eficient. Organizația dvs. nu va avea costuri de instruire pentru acest rol. Consultanții noștri pot asigura conștientizarea angajaților din organizația dvs. cu privire la cele mai bune practici de securitate.
 7. Managementul crizelor – În cazul unei breșe de securitate, consultantul Safetech contribuie la gestionarea incidentului și la asigurarea unui răspuns rapid și eficient.
 1. Suport decizional, eficiență și trasabilitate, prin utilizarea software-ului nostru de management al securității – Serviciul nostru de consultanță poate include, în funcție de opțiunea dvs., o licență a aplicației noastre software de management al securității, ISAM, care vă asigură:
  • Gestionarea activelor, serviciilor și proceselor de afaceri
  • Conformitate: urmărește respectarea diferitelor standarde de reglementare, bune practici și politici de securitate organizaționale.
  • Gestionarea vulnerabilităților: arată o imagine clară a peisajului dvs. de securitate, cu liste de vulnerabilități, recomandări de remediere, date istorice din scanările periodice, precum și reprezentarea evoluției scorului dvs. de securitate pe baza vulnerabilităților identificate și a gravității acestora.
  • Gestionarea politicilor de securitate 
  • Analiza și managementul riscurilor de securitate: gestionarea amenințărilor de securitate, a situațiilor de neconformitate și a excepțiilor.
  • Gestionarea evenimentelor și incidentelor de securitate
  • Managementul indicatorilor de securitate: asigură definirea și urmărirea indicatorilor cheie de performanță (KPI), a indicatorilor cheie de risc (KRI) și a tendințelor generale ale posturii de securitate a organizației.
  • Raportarea și urmărirea printr-un tablou de bord, oferind o imagine de ansamblu a nivelurilor de securitate.

Descrierea serviciului

Serviciile de consultanță în managementul securității livrate de Safetech Innovations oferă o abordare structurată pentru atingerea în mod eficient a obiectivelor de afaceri, susținute de serviciile IT, cu îndeplinirea cerințelor de conformitate și menținerea la un nivel acceptabil a riscurilor.

Serviciile de consultanță pot include următoarele tipuri de activități:

 • Raportarea la nivel de top management a riscurilor şi neconformităților privind securitatea informației;
 • Consilierea managementului de top privind gestionarea riscurilor şi a securității informației;
 • Gestionarea strategiei de securitate a informației în concordanţă cu obiectivele de business ale organizației;
 • Gestionarea operaționalizării politicilor, standardele şi procedurilor privind securitatea informației în cadrul organizației, inclusiv revizuirea periodică a acestora;
 • Elaborarea de analize de risc şi propunerea de măsuri de management al riscului privind securitatea informației, în ceea ce privește apariția de noi amenințări sau neconformități cu politicile şi standardele de securitate a informației;
 • Gestionarea catalogului de riscuri privind securitatea informației;
 • Elaborarea şi gestionarea programului de conștientizare a securității informației în cadrul organizației;
 • Prezentarea politicilor, standardelor şi procedurilor de securitate şi a conceptelor de securitate către responsabili (IT, Business Owner);
 • Consultanţă de specialitate în cadrul misiunilor de audit externe;
 • Revizuirea politicilor, standardelor şi procedurilor de securitate, a instrucțiunilor de lucru în urma activităților anterioare;
 • Monitorizarea aplicării masurilor din rapoartele de audit şi a cerințelor legale (ex Legea 362/2018); 
 • Urmărirea şi raportarea metricilor de securitate (KRI şi KPI) definite în cadrul programului de securitate;
 • Raportarea lunară a activităților şi indicatorilor de securitate;
 • Elaborarea cerințelor privind securitatea informației, pe baza evaluărilor de business şi a arhitecturii propuse, în cadrul proiectelor informatice;
 • Validarea responsabilităților din cadrul politicilor, standardelor şi procedurilor de securitate cu responsabilii desemnați;
 • Managementul incidentelor de securitate a informației;
 • Evaluarea periodică a nivelului de maturitate în securitatea informației la nivelul organizației.

Ce recomandă serviciile Safetech?

Serviciile de consultanță în managementul securității livrate de Safetech Innovations vă oferă acces la o echipă de profesioniști cu 12 ani de activitate și peste 600 de proiecte finalizate în domeniul testelor de securitate și al consultanței într-o varietate de industrii (bănci și asigurări, energie, utilități publice, guvern și instituții publice, sănătate, producție industrială, retail, farmaceutice). Serviciile Safetech integrează expertiza echipelor noastre de integrare de sisteme de securitate și de răspuns în caz de urgență informatică, ajutându-vă să puneți întregul dv. program de securitate cibernetică pe un traseu de maturizare rapidă.

Serviciul nostru de consultanță în managementul securității poate include o licență de utilizare a aplicației noastre software de management al securității, ISAM, care vă asigură inventarierea proceselor de business și a sistemelor informatice, managementul vulnerabilităților, analiza și managementul riscurilor de securitate, managementul incidentelor și al indicatorilor de securitate.

GRC

Contactează-ne