Skip links

Picus Security Validation

Platformă de Security Validation bazată pe simularea de breșe și atacuri

Platforma Picus Security Validation vă permite să verificați în mod continuu buna funcționare și eficacitatea măsurilor și mijloacelor de securitate cibernetică ale organizației dumneavoastră, cu ajutorul simulării unor amenințări cibernetice reale. Simulați tactici și tehnici din întregul cyber kill chain și eliminați rapid și eficient lacunele, fără a fi necesară expertiza de securitate ofensivă. Platforma Picus permite echipelor de securitate să analizeze riscurile cu mai multă acuratețe și să prioritizeze eforturile de mitigare în funcție de impact.

Prezentarea generală a soluției

Platforma Picus Security Validation, bazată pe tehnologia Breach & Attack Simulation, este concepută pentru a vă ajuta să depășiți provocările legate de analizele de securitate manuale, prin testarea și validarea constantă, automată a securității dvs. în raport cu cele mai recente amenințări din lumea reală. Picus SCV funcționează prin cele cinci componente majore, astfel:

  • Attack Surface Validation (ASV): sporiți vizibilitatea pe întreaga suprafață de atac și detectați riscurile ascunse. Picus ASV vă permite să treceți de la inventarul activelor la vizualizarea și prioritizarea activelor și vulnerabilităților în funcție de riscuri, pentru o gestionare eficientă a expunerii la amenințări în toate mediile.
  • Cloud Security Validation (CSV): Picus CSV permite gestionarea posturii de securitate în cloud, prin identificarea configurațiilor greșite în cloud și a politicilor IAM excesiv de permisive – cele două cauze principale ale pierderilor de date în cloud.
  • Security Control Validation (SCV): prin simularea unor amenințări cibernetice reale pe baza unui program predefinit, Picus SCV validează în mod continuu și automat eficiența controalelor la nivelul rețelei, al dispozitivelor finale și al e-mailurilor din organizația dvs., furnizând recomandări de mitigare clare.
  • Attack Path Validation (APV): opriți atacatorii în timpul atacurilor, eliminând căile de acces către utilizatorii și activele critice. Picus APV identifică și permite vizualizarea automată a pașilor pe care un atacator i-ar putea urma pentru a compromite serverele, dispozitivele terminale și utilizatorii. Bazat pe soluția Picus Intelligent Adversary Decision Engine, simulează acțiunile adversarului pentru a găsi căile de atac cu risc ridicat și oferă soluții pentru remedierea lor.
  • Detection Rule Validation (DRV): identificați în mod proactiv problemele legate de performanța și igiena regulilor SIEM și obțineți informații pentru a accelera detectarea și răspunsul la amenințări. Picus DRV permite echipelor de securitate să monitorizeze buna funcționare a capabilităților de detecție, automatizând procesele manuale de verificare, pentru a obține o validare continuă și proactivă a regulilor și mijloacelor de detecție.

Funcționalități principale

Picus Security Validation funcționează pe baza următoarelor mecanisme:

Numi AI Virtual Security Assistant

Cu ajutorul analistului virtual de securitate al platformei Picus obțineți informațiile de care aveți nevoie pentru a evalua rapid gradul de pregătire a organizației în fața amenințărilor și pentru a lua decizii în funcție de riscuri.

MITRE ATT&CK Mapping

Vizualizați situația controalelor dumneavoastră de securitate în raport cu MITRE ATT&CK. Vizualizați acoperirea oferită de regulile SIEM și EDR și optimizați pe baza rezultatelor simulărilor de atac.

Breach and Attack Simulation (BAS)

Simulează automat atacurile cibernetice pentru a valida faptul că mijloacele de control, precum firewall-urile, SIEM-urile și instrumentele EDR, funcționează și au performanțe optime.

Pen Testing Automation

Permite identificarea și soluționarea mai rapidă a riscurilor, reducerea cerințelor de testare manuală, extinderea vizibilității asupra suprafeței de atac.

Continuous Threat Exposure Management (CTEM)

Permite o abordare holistică a securității cibernetice, ajută echipele de securitate să se concentreze asupra expunerilor care vor avea cel mai eficient impact asupra reducerii riscurilor.

Implementare rapidă

Platforma Picus Security Validation este disponibilă prin abonament anual, sub formă de software ca serviciu (SaaS) în cloud, și este compusă din cele cinci produse, care pot fi licențiate și individual:

  • Attack Surface Validation (ASV)
  • Cloud Security Validation (CSV)
  • Security Control Validation (SCV)
  • Attack Path Validation (APV)
  • Detection Rule Validation (DRV)

Platforma este certificată SOC 2 Type 2.

Ce beneficii aduce soluția

Picus Security Validation aduce următoarele beneficii:

Validarea securității, atât inside out, cât și outside in

Simulați atacuri on-premises și în cloud, economisiți timp prin automatizarea fluxurilor de acțiuni de validare, obțineți informații pentru Red Teams și Blue Teams.

Optimizarea controalelor de securitate

Picus Security Control Validation (SCV), nu doar identifică lacunele de prevenire și detectare, ci ajută și la soluționarea acestora, oferind recomandări pentru a optimiza controalele în mod rapid și eficient.

Identificarea rapidă a critical attack paths

Pentru a verifica dacă metodele de atac reprezintă un risc real și nu unul teoretic, Picus Attack Path Validation (APV) le validează prin simularea a peste 30 de acțiuni, precum credential harvesting, spargerea parolelor și mișcarea laterală.

Validarea continuă a regulilor de detecție

Picus Detection Rule Validation (DRV) furnizează o vizibilitate holistică a capacităților de threat detection and response, oferă sugestii despre Fixing Items, Improvement Points și Positive Points, dezvăluie efectul unei reguli nou dezvoltate asupra SIEM, cartografiază rezultatele cu MITRE ATT&CK Framework.

Accelerarea Detection Engineering

Integrările cu cei mai importanți furnizori de securitate (Splunk, IBM Security QRadar, Microsoft Sentinel) ajută la îmbunătățirea procesului de detection engineering, prin construirea, testarea și actualizarea detectărilor, atât pentru regulile noi, cât și pentru cele existente.

Descoperirea suprafeței de atac

Picus Attack Surface Validation (ASV) vă permite să obțineți o imagine completă a activelor dumneavoastră, descoperiți lacunele de securitate și de politici, prioritizați vulnerabilitățile, accelerați analiza alertelor de securitate, mențineți conformitatea, automatizați descoperirea activelor.

Auditul serviciilor AWS (Amazon Web Services) esențiale

Prin scanarea a paisprezece servicii AWS esențiale, Picus Cloud Security Validation (CSV) identifică configurații eronate critice, precum privilegii excesive, bucket-uri S3 expuse, resurse nefolosite, erori criptografice și multe altele.

Servicii oferite de Safetech Innovations

Safetech Innovations oferă servicii complete pentru instalarea și utilizarea eficientă a serviciilor Picus, atât în regim independent, cât și în cadrul unei arhitecturi complexe de securitate, alături de soluții complementare.
Serviciile noastre cuprind:

Analiza cerințelor și proiectarea sistemului

Analiza cerințelor și proiectarea sistemului

Analiza obiectivelor, cerințelor și constrângerilor proiectului, identificarea riscurilor, proiectarea arhitecturii integrate, dezvoltarea unui plan de proiect detaliat pentru integrarea diferitelor componente și subsisteme

Implementare

Implementare

Livrarea și instalarea produselor, configurarea, testarea, implementarea și optimizarea sistemului integrat, verificarea că toate componentele funcționează împreună conform planurilor, instruirea administratorilor de sistem cu privire la modul de utilizare a soluției

Asistență tehnică și service

Asistență tehnică și service

Furnizarea de servicii de asistență tehnică și service pentru asigurarea funcționării continue a sistemului în mod optim, îndeplinind nevoile organizației

Safetech Innovations este una dintre cele mai experimentate companii de securitate cibernetică din România. Avem 12 ani de activitate și peste 600 de proiecte finalizate în acest domeniu pentru clienți din multiple sectoare economice.

În prezent, în Safetech Innovations lucrează peste 60 de angajați, dintre care 40 sunt membri ai echipei tehnice.

Gestionam complet securitatea cibernetică a clienților, de la analiza amenințărilor/vulnerabilităților existente sau potențiale și evaluarea riscurilor și a impactului de business, la implementarea soluțiilor necesare în vederea realizării unui nivel optim de securitate. Pe termen lung, asigurăm monitorizarea continuă a evenimentelor și răspuns la incidentele de securitate cibernetică.
Alegerea serviciilor de integrator de proiect ale Safetech vă asigură reducerea riscurilor de implementare, customizare, scalabilitate și flexibilitate, suport post-implementare.

Contactează-ne